Ράδιο Αγαπητός FM

107.9 FM

Ακούστε το ραδιόφωνο, επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς και βρείτε τους εδώ. Ξεκινήστε δεξιά στο αρχική σελίδα!

ÍÁÔÁÓÁ ÈÅÏÄÙÑÉÄÏÕ - ÅÍÔÅÊÁ ÐÁÑÁζων
 • Íßêïò Êïõñêïýëçò - ¿ðá þðá
 • Lempesis Giorgos - 10.ÅôïéìÜóïõ
 • ÐÅÃÊÕ ÆÇÍÁ - ÏÕÔÅ ÍÁ ÔÏ ÓÊÅÖÔÅÓÁÉ
 • DJ Simos Alasitas - Dj simos Alasitas & Ìáñßá ÅõèõìéÜäïõ Åóý Åßóáé Ôï Âïôáíéì Óôß÷ïé ìïõóéêÞ .production dj simos
 • ÍÉÊÏÓ ÌÁÊÑÏÐÏÕËÏÓ - ÆÙ ÁËËÉÙÔÉÊÁ
 • Goin' Through feat Marianta Pieridh - Gunaikes vs Bale fantasia
 • Íßêïò ÂÝñôçò - ÌðñÜâï Ìáò
 • Öáßç Ñïõìðßíç - Óôç Âñï÷Þ Óïõ
 • Ãéþñãïò Êáêïóáßïò & Josephine - ÂëÝðù Ôï ÈÜíáôü Óïõ

Προφίλ

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός από την Πέλλα και πιο συγκεκριμένα από την Κρύα Βρύση. Ένα ραδιόφωνο στο οποίο θα ακούσετε ελληνική μουσική, νέα από την περιοχή αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Ένας αγαπημένος σταθμός.

Επικοινωνία

Κρύα Βρύση, Πέλλα, Ελλάδα
Δείτε περισσότερα Δείτε λιγότερα

Όλα τα σχόλια