Ράδιο Αγαπητός FM

107.9 FM

Ακούστε το ραδιόφωνο, επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς και βρείτε τους εδώ. Ξεκινήστε δεξιά στο αρχική σελίδα!

ÐÁÓ×ÁËÇÓ ÔÅÑÆÇÓ - ÃÊÑÉÆÁ ÐÏËÇζων
  • ÃÉÁÍÍÇÓ ÐËÏÕÔÁÑ×ÏÓ - Ï ÁËËÏÓ ÅÁÕÔÏÓ ÓÏÕ
  • ÔÓÁËÉÊÇÓ - Ó'ÁÃÁÐÁÙ ÓÁÍ ÐÁÉÄÉ
  • ÄÝóðïéíá ÂáíäÞ - Óôá 'äùóá üëá
  • ÐÁÍÔÅËÇÓ ÐÁÍÔÅËÉÄÇÓ - ÓÕÍÏÄÅÕÏÌÁÉ
  • Áíôþíçò ÂáñäÞò - Ôç ìïíáîéÜ äéêÜæù
  • Despoina Vandi - Stamata na mou kollas
  • Íáíôéá Áããåëåôïõ ft TUS Åôóé ãïõóôáñù
  • Ìåñêïýñç ÅéñÞíç - 02.Ìáæß äåí êÜíïõìå
  • ÅËËÇ ÊÏÊÊÉÍÏÕ - ÅËËÇ ÊÏÊÊÉÍÏÕ

Προφίλ

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός από την Πέλλα και πιο συγκεκριμένα από την Κρύα Βρύση. Ένα ραδιόφωνο στο οποίο θα ακούσετε ελληνική μουσική, νέα από την περιοχή αλλά και την Ελλάδα γενικότερα. Ένας αγαπημένος σταθμός.

Επικοινωνία

Κρύα Βρύση, Πέλλα, Ελλάδα
Δείτε περισσότερα Δείτε λιγότερα

Όλα τα σχόλια