Προφίλ

Πρόκειται για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έχει την έδρα του στην Ελλάδα. Σε αυτό τον σταθμό, θα ακούσετε διάφορα μουσικά κανάλια, από τα οποία το καθένα απευθύνεται σε ένα άλλο μουσικό είδος. Αυτό το κανάλι αφορά την μουσική από την δεκαετία του 1980.

Όλα τα σχόλια