Συμπεριλαβετε τον ραδιοφωνικο σας σταθμο

Για να το πραγματοποιήσετε αυτό, χρειαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τα ονόματα των ραδιοφωνικών σταθμών
    Παράδειγμα: Radio One FM 98.3
  • Σύνδεσμο ή URL για streaming αναπαραγωγή
    Παράδειγμα: http://76.541.115.197:8078/
  • Ιστοσελίδα
    Παράδειγμα: http://www.radio1fm.com

Παρακαλώ όπως αποστείλατε αυτές τις πληροφορίες στο add@radiofona.com.gr.