Αγια Τριαδα Βυρωνα

Stream

Ακούστε το ραδιόφωνο, επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς και βρείτε τους εδώ. Ξεκινήστε δεξιά στο αρχική σελίδα!

Piano Lounge Under the Greek (4.24)ζων
  • ÁíáóôÜóåùò çìÝñá ×ñõóÜöïõ ôïõ ÍÝïõ Þ÷ ðë á
  • Á ÙäÞ Êáíüíïò ôçò ÁíáóôÜóåùò
  • ËÅÌÅÓÏÕ ÁÍÁÓÔÁÓÇ (0.40)
  • ØÁËÌÙÄÉÅÓ ÁÃÉÏÍ ÐÁÓ×Á Âáôïðáßäé
  • Óô ÙäÞ ôïõ Êáíüíïò ôçò ÁíáóôÜóåùò
  • ð Óðõñßäùí ×ñéóôüò áíÝóôç ðáëáéü
  • Êïéíùíéêü ôïõ ÐÜó÷á
  • È ÙäÞ Êáíüíïò ôçò ÁíáóôÜóåùò
  • Æ ÙäÞ Êáíüíïò ôçò ÁíáóôÜóåùò

Προφίλ

Πρόκειται για έναν εκκλησιαστικό σταθμό που διαχειρίζεται ο ιερός ναός Αγίας Τριάδος Βύρωνα. Εδώ θα μάθετε όλο το πρόγραμμα των λειτουργιών της εκκλησίας, τις δράσεις της εκκλησίας αλλά και πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Σύνθημα

Μητροπολιτικος Ιερος Ναος Αγιας Τριαδος Βυρωνος

Επικοινωνία

Κορυτσάς 1 & Κωνσταντιλιέρη, Βύρωνας Αττικής, 16231, Ελλάδα
Δείτε περισσότερα Δείτε λιγότερα

Όλα τα σχόλια