Ακούστε το ραδιόφωνο, επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς και βρείτε τους εδώ. Ξεκινήστε δεξιά στο αρχική σελίδα!

012 - ×ÁÑÁ - 04 - ÇÐÅÉÑÙÔÉÊÁζων
  • ÉÙÁÍÍÁ ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ÊËÁÑÉÍÏ teliko
  • 16 ÔÇ ÂÁÑÅÈÇÊÅ Ç ØÕ×Ç ÌÏÕ
  • 9.7.2012 - 02 - ÊïììÜôé 2~2
  • ÃÉÙÑÃÏÓ ÃÊÏÕÍÁÓ - ÄÙÄÅÊÁ ÅÕÆÙÍÁÊÉÁ
  • 01 ÔÏ ÐÑÏÓÊËÇÔÇÑÉÏ.
  • 012 - ×ÁÑÁ - 04 - ÇÐÅÉÑÙÔÉÊÁ
  • 11 3 4 éïõíéïõÔÑÉÁÄÁ ÅÕÂÏÉÁÓ ÔÅËÉÊÏ 2 íåï
  • 04 ÁÍÔÑÁ ÌÏÕ ÐÁÑÁÐÏÍÉÁÑÇ - ÎÅÍÉÁ ÂÅÑÑÁ
  • ÃÉÙÑÃÏÓ ÃÊÏÕÍÁÓ - ÍÁ ×Á ÔÇ ×ÁÑÇ ÓÏÕ ÁÇÔÅ

Προφίλ

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός από την Αθήνα. Παρουσιάζει μουσικές επιλογές που μπορεί να βρει κάποιος σε πανηγύρια και άλλες εκδηλώσεις. Κύριο πρόσωπο του σταθμού είναι ο Μάριος ο Blackman που σίγουρα θα σας συναρπάσει.

Επικοινωνία

Λεωφόρος Σαλαμίνας 44 , Κερατσίνι Αττική, Ελλάδα
Δείτε περισσότερα Δείτε λιγότερα

Όλα τα σχόλια