Ακούστε το ραδιόφωνο, επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς και βρείτε τους εδώ. Ξεκινήστε δεξιά στο αρχική σελίδα!

ÅÄÙ ÊÉ ÅÓÕ ÁËËÏÕ - ÐÁÑÉÏÓζων
  • Aleka Kanellidoy - 4 - Track
  • ÄéáìÜíôç Ëßôóá - 03.Ëßãá øß÷ïõëá áãÜðçò óïõ ãõñåýù (ÔæïõáíÜêïõ
  • DALARAS YORGOS - KIRIAKI SE GNORISA
  • ÄÅ Ì ÁÃÁÐÇÓÅ ÊÁÍÅÉÓ - ÌÇÔÑÏÐÁÍÏÓ
  • ÌÅ ÖÅÃÃÁÑÉ ÌÏÕ - ÍÔÁËÁÑÁÓ
  • ÉÓÔÏÑÉÁ ÈÁ ÌÅÉÍÅÉ - Á ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ
  • ÐÉÍÅÉ ÌÉÁ ÃÕÍÁÉÊÁ - ÁËÅÎÉÏÕ
  • ÐÁÈÁÉÍÅÉ ÌÁÔÉÁ ÌÏÕ - ÂÉÔÁËÇ
  • ÅÉÐÁ ÌÉÁ ÍÕ×ÔÁ ÍÁ ÌÅÉÍÅÉ - ÂÁÑÄÇÓ

Προφίλ

Από την ερωτική πόλη της Θεσσαλονίκης, έρχεται ένας σταθμός ο οποίος είναι αφιερωμένος στην όμορφη αυτή πόλη. Ένας σταθμός στον οποίο θα ακούσετε ελληνική μουσική και περισσότερο λαϊκά τραγούδια από το παρελθόν και από το σήμερα.

Όλα τα σχόλια