Ακούστε το ραδιόφωνο, επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς και βρείτε τους εδώ. Ξεκινήστε δεξιά στο αρχική σελίδα!

Men Without Hats - Where do the boys go?ζων
  • U2 - The Fly
  • Carlitos Vieira Dias - Clube marítimo africano
  • Fernanda Abreu - Eu quero sol
  • Simon & Garfunkel - Cecilia
  • ÓÁÂÂÏÐÏÕËÏÓ ÄÉÏÍÕÓÇÓ - ÁÓ ÊÑÁÔÇÓÏÕÍ ÏÉ ×ÏÑÏÉ
  • Mystic Diversions - E Pa-Pa
  • Carlos Santana - Havana Moon
  • Tina Turner - Something Special
  • Cuba Jazz Millenium All Stars - Manía Tintín

Προφίλ

Πρόκειται για ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος ξεκίνησε να αναμεταδίδει το πρόγραμμα του το 2012. Στόχο έχει να ενώσει όλους τους συμμετέχοντες του Ship for the World Youth program. Αναμεταδίδει μουσική καθώς και σκέψεις των συμμετεχόντων.

Όλα τα σχόλια