Ακούστε το ραδιόφωνο, επιλέξτε τους αγαπημένους σας σταθμούς και βρείτε τους εδώ. Ξεκινήστε δεξιά στο αρχική σελίδα!

1cbaa69eb66c4ba41363bf5d1b4a282e - 1cbaa69eb66c4ba41363bf5d1b4a282eζων
  • 109630bb78c2e9e51212037488412ce2 - 109630bb78c2e9e51212037488412ce2
  • d3f63282e012552d5d47f9ee88bfcc79 - d3f63282e012552d5d47f9ee88bfcc79
  • c46ec9247d1d39f6e1ed84aaeddfe5de - c46ec9247d1d39f6e1ed84aaeddfe5de
  • 109630bb78c2e9e51212037488412ce2 - 109630bb78c2e9e51212037488412ce2
  • fcd48c3efa6dfa1168b8a113585bd3f2 - fcd48c3efa6dfa1168b8a113585bd3f2
  • 1cbaa69eb66c4ba41363bf5d1b4a282e - 1cbaa69eb66c4ba41363bf5d1b4a282e
  • 904485c7cbf83320427854469f948051 - 904485c7cbf83320427854469f948051
  • a519ab76d89f3985294ccee20b8c639d - a519ab76d89f3985294ccee20b8c639d
  • d3f63282e012552d5d47f9ee88bfcc79 - d3f63282e012552d5d47f9ee88bfcc79

Προφίλ

Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος αναπαράγει μουσική όλη την διάρκεια της ημέρας. Αυτός ο σταθμός ξεκίνησε από τους δημιουργούς της ομώνυμης εκδήλωσης στην Θεσσαλονίκη. Η κεντρική ιδέα ήταν ότι σε κάθε αμάξι ακούγεται μουσική.

Όλα τα σχόλια